Аудит

Сьогодні багато компаній вдаються до допомоги аудиторів. Аудит – це послуга, спрямована на те, щоб досліджувати діяльність організації, виявити її слабкі сторони, максимально оптимізувати ресурси і зробити її максимально прибутковою. Крім того, дуже часто незалежний аудит проводить напередодні державних перевірок, щоб усунути всі недоліки і уникнути штрафних санкцій.

Що таке аудит?

Аудит – це послуги, до складу яких входять оцінка фінансової звітності фірми з урахуванням достовірності інформації та можливостей фірми у сфері бізнесу. Перш за все, аудит передбачає перевірку бухгалтерської звітності та обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності замовника. Метою аудиту є визначення достовірності звітності та обліку, а також повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Наразі компанії замовляють наступні види аудиту:

Фінансовий

Це незалежна перевірка бухгалтерського обліку, яка полягає у визначенні правильності ведення бухобліку юридичної особи та визначенні достовірності бухгалтерської звітності фіскальним органам. Фінансовий аудит проводиться у декількох випадках. По-перше, може бути замовлена ​​поверхнева перевірка роботи, під час якої перевіряється компетентність штатних працівників-бухгалтерів в частині правильності ведення бухгалтерського обліку. По-друге, проведення фінансового аудиту можна замовити під час зміни директора компанії, фінансового директора або головного бухгалтера. Від цих людей залежить життєздатність компанії. Не секрет, що через некомпетентність, корисливих незаконних діянь або бажання помститися після «побитих горщиків» у відносинах з засновниками перші особи компанії здатні погубити всю справу. Незалежний аудитор допоможе уникнути неприємних несподіванок. По-третє, незалежні фахівці, які надають бухгалтерські послуги, можуть перевірити звітність перед її подачею в управління статистики або до податкової інспекції Під час проведенні інвестиційного аудиту робиться висновок про ефективне і цільове використання інвестиційних ресурсів. Особливе значення він має під час перевірки професійних учасників інвестиційної діяльності (бірж, будівельних та інвестиційних компаній.

Бізнес аудит

Це систематична, неупереджена перевірка та оцінка ринку, діяльності конкурентів, а також маркетингових дій підприємства. Є кілька форм аудиту бізнесу. Зовнішній аудит – форма контролю компанії сторонньою організацією для об’єктивної оцінки її діяльності, фінансової та податкової звітності на договірній основі. Внутрішній аудит – форма контролю, організована всередині компанії її керівництвом для отримання достовірної інформації про стан обліку, звітності, дотримання фінансової дисципліни, наявності товарно-матеріальних запасів, а також дотримання регламентів і стандартів, встановлених в компанії. Ініціативний аудит – позапланова форма контролю компанії, що проводиться за рішенням її керівництва з метою отримання достовірних відомостей щодо дотримання фінансової дисципліни та звітності. Обов’язковий аудит – форма контролю компанії, що регламентується чинним законодавством.

Бухгалтерський

Це перевірка достовірності і коректності ведення бухгалтерського обліку і відповідності зданої податкової та фінансової звітності реальних показників господарської і фінансової діяльності організації. Метою бухгалтерського аудиту є виявлення слабких місць в діяльності підприємства і розробка системи підвищення її ефективності, а також запобігання ризиків, пов’язаних з податковими перевірками. Аудитор зіставляє результати фінансової і господарської діяльності компанії з чинним законодавством, перевіряє актуальність ведення бухгалтерського обліку і звітності відповідно до закону. Крім іншого, аудиторська перевірка бухгалтерської звітності має на меті засвідчити дані, що містяться в документації, правильність її оформлення.

Маркетинговий

Це систематична, неупереджена перевірка та оцінка ринку, діяльності конкурентів, а також маркетингових дій підприємства.

Мета аудиту – визначення адекватних маркетингових цілей і відповідних інструментів маркетингу. В результаті проведення аудиту зовнішнього середовища підприємства, клієнт отримує оцінку відповідності стратегічних цілей підприємства існуючого стану ринку; цілісний зріз інформації про ринок, що дозволяє визначити можливості розвитку підприємства і передбачати можливі “загрози” з боку зовнішнього середовища; визначення результатів діяльності конкурентів, що дозволяє переймати успішний досвід, і не повторювати допущені ними помилки; виявлення нових способів взаємодії з ринковим середовищем, обумовлених постійним розвитком технологій.

Повноваження аудитора

До повноважень аудитора можуть бути включені:

Перевірка правильності нарахування амортизаційних відрахувань і ведення основних засобів;

Перевірка правильності обліку складських запасів;

Підтвердження відповідності залишків на балансових рахунках і розрахунку фінансових показників;

Перевірка правильності заповнення фінансової та статистичної звітності.

За підсумками фінансового аудиту замовник отримує аудиторський висновок, в якому аудитор робить висновок щодо достовірності бухгалтерської звітності і дає рекомендації щодо усунення допущених помилок.

Крім того, починаючи працювати над будь-яким проектом з аудиту, ми завжди готові допомогти клієнту надати відповіді на питання, до того ж переважно абсолютно безкоштовно.