Бізнес аудит

Аудит бізнесу – це форма контролю за тим, щоб всі учасники бізнес-процесів, дотримувалися свої функціональні обов’язки. Також за допомогою цієї процедури можна виявити приховані можливості для зростання і розвитку бізнесу.

Види бізнес аудиту

Існує кілька форм аудиту бізнесу.

Зовнішній аудит -

форма контролю компанії сторонньою організацією для об’єктивної оцінки її діяльності, фінансової та податкової звітності на договірній основі.

Ініціативний аудит –

позапланова форма контролю компанії, що проводиться за рішенням її керівництва з метою отримання достовірних відомостей щодо дотримання фінансової дисципліни та звітності.

Внутрішній аудит –

форма контролю, організована всередині компанії її керівництвом для отримання достовірної інформації про стан обліку, звітності, дотримання фінансової дисципліни, наявності товарно-матеріальних запасів, а також дотримання регламентів і стандартів, встановлених у компанії.

Обов'язковий аудит –

форма контролю компанії, що регламентується чинним законодавством.

Для росту і розвитку компанії важливі всі чотири форми контролю

Керівник компанії повинен постійно мати достовірну, перевірену і точну інформацію з усіх бізнес-процесів. Не маючи такої інформації, всі бізнес планування компанії не дадуть ніяких результатів на практиці.

Внутрішній аудит дозволяє на ранньому етапі виявити і надати керівництву потрібні відомості щодо реального стану справ в компанії. І цей процес повинен йти в компанії постійно, до того ж, не порушуючи поточної життєдіяльності. Внутрішній контроль дозволяє забезпечувати своєчасний контроль за всіма напрямками діяльності компанії. Це і контроль автономних підрозділів, і регулярні цільові перевірки, що дозволяють виявити внутрішні резерви і перспективні напрямки розвитку. Це також і усунення на місці виявлених порушень, стандартів, регламентів, роз’яснення та консультування з усіх виникаючих питань: обліку та звітності, зберігання і збереження, відпуску і прийому матеріальних засобів. Як бачимо внутрішній аудит, як форма контролю, це потужний резерв для керівництва у питаннях виявлення ресурсів компанії. І в сучасних умовах його необхідно використовувати максимально повно, але при цьому він не повинен стати формою тиску на співробітників, а бути каталізатором підтримки змін всередині бізнесу.

Крім того, працюючи над бізнес аудитом у будь-якій компанії, ми завжди готові допомогти клієнту та відповісти на всі питання, до того ж переважно абсолютно безкоштовно.