Фінансовий аудит

Фінансовий аудит - це експертиза фінансової звітності підприємства на предмет її достовірності та точності. Сьогодні багато компаній, які бажають підвищити ефективність своєї діяльності, замовляють проведення аудиту. Витрати на нього повністю окупаються отриманими результатами.

contemporary-creative-woman-in-office-SRNZMTU.jpg

Фінансовий аудит і ефективність бізнесу

Такий аудит дозволяє керівнику отримати незалежну експертну думку щодо платоспроможності та прибутковості компанії, оборотності її капіталу. За результатами перевірки керівництво фірми отримує повний звіт щодо всіх факторів, що його цікавлять. Таким чином, аудит фінансового стану підприємства дозволяє об'єктивно оцінити загальну фінансову ефективність бізнесу, зрозуміти, куди саме йдуть гроші і в яких обсягах, оптимізувати фінансову діяльність, а крім того, оцінити компетентність власної фінансової служби, усунути недоліки. Аудиторський висновок підтверджує імідж і покращує ділову репутацію організації, особливо під час укладання договорів з партнерами та з кредитними організаціями. Але для деяких компаній регулярний фінансовий аудит обов'язковий. Він поширюється на:

Відкриті акціонерні товариства

Страхові та кредитні компанії

Товариства взаємного страхування

Інвестиційні державні позабюджетні фонди

Товарні або фондові біржі

Компанії, які здійснюють емісію цінних паперів

Унітарні державні та муніципальні підприємства, діяльність яких заснована на праві господарського ведення

Організації, що приватизують комунальне або державне майно

Фонди, джерелом формування фінансової бази яких є добровільні відрахування

editorial-work-in-publishing-Y83XGMR.jpg

Фінансовий аудит: навіщо він потрібен?

Фінансовий аудит проводиться у будь-яких організаціях, як комерційних, так і некомерційних, до того ж і у державних. Підсумки фінансового аудиту використовуються керівництвом компанії для аналізу роботи бухгалтерії, прийняття рішень і планування діяльності. Ним особливо цікавляться інвестори, які можуть за допомогою звіту адекватно оцінювати перспективи і ризики вкладень. Фінансовий аудит слід проводити не тільки напередодні податкової перевірки. Ця процедура необхідна і зокрема, коли підприємство має борги і витрати, якщо бізнес планується продавати, перед залученням сторонніх інвестицій.

Перелік послуг в рамках фінансового аудиту та консалтингу

Фінансовий аудит включає кілька наступних дій:

1.

Повну оцінку фінансового стану компанії;

2.

Експертизу ефективності роботи компанії і фінансових результатів її діяльності;

3.

Вивчення та аналіз фінансово-економічних стратегій компанії;

4.

Дослідження стабільності, платоспроможності та ліквідності підприємства;

5.

Прогнозування перспектив та ефективності господарської діяльності;

6.

Розробку рекомендації щодо покращення фінансової стратегії.

Для цього проводиться дослідження активів і пасивів, доходів і витрат за всіма видами діяльності, вивчається вплив окремих факторів облікової політики та характер руху фінансових коштів, порівнюються прогнози керівництва і реальні перспективи, які обчислюються виходячи з рівня доходів і загальної фінансової ситуації на підприємстві. Вирішальну роль під час проведення фінансового аудиту грають не тільки підрахунки чистих доходів і обсягів активів. Важливі також показники обороту, акуратність обліку витрат, обсяг матеріальних запасів, наявність дебіторської та кредиторської заборгованостей і фінансових інвестицій, невраховані зобов'язання, акуратність і правильність ведення балансу компанії, достовірність інвентаризації. Крім того, працюючи над фінансовим аудитом у будь-якій компанії, ми завжди готові допомогти і надати відповіді на питання, до того ж переважно абсолютно безкоштовно.