Бухгалтерський аудит

Бухгалтерський аудит - це перевірка достовірності та правильності ведення бухгалтерського обліку і відповідності зданої податкової та фінансової звітності до реальних показників господарської і фінансової діяльності організації.

Метою бухгалтерського аудиту є виявлення слабких місць у діяльності підприємства і розробка системи підвищення її ефективності, а також запобігання ризиків, пов’язаних з податковими перевірками. Аудитор зіставляє результати фінансової і господарської діяльності компанії відповідно до чинного законодавства, перевіряє актуальність ведення бухгалтерського обліку і звітності відповідно до закону. Крім іншого, аудиторська перевірка бухгалтерської звітності має на меті засвідчити дані, що містяться у документації, правильність її оформлення.

Аудиторська перевірка бухгалтерської звітності передбачає повне вивчення всіх фінансових даних і показників у деталях. Бухгалтерський аудит може бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній проводиться незалежною аудиторською компанією, а внутрішній співробітниками аудиту, власником, засновниками тощо.

Аудиторська перевірка може бути обов’язковою. У яких випадках і коли вона проводиться, її регламент розписано у відповідному законі. Якщо аудиторська перевірка проводиться за бажанням замовника, вона називається ініціативної. Переважно, для ініціативної перевірки запрошується професійна аудиторська група, з якою укладається договір щодо надання послуг. Організація при цьому виступає як клієнт. Виконавець і клієнт у договорі вказують мету, порядок проведення, об’єкти перевірки та інші деталі, після чого документ підписується обома сторонами, і починається перевірка.

Яка буває бухгалтерська звітність?

Яка ж звітність надається під час аудиторської перевірки? Документи різняться періодичністю і змістом. Ось основні види звітності:

Внутрішня документація - документи, що рухаються виключно всередині компанії або підприємства.

Зовнішні документи - це документи, що надаються для звіту і контролю перевіряючим органам, інвесторам, клієнтам.

Що з’ясовується під час аудиторської перевірки

Під час аудиту бухгалтерського обліку підприємства перевіряються наступні показники:

Наявність, склад і зміст наданих документів;

Відповідність даних різних звітів один одному;

Логічний і спадковий зв'язок бухгалтерської звітності;

Правильність контролю статей звітності;

Правильність складання консолідованої звітності.

У результаті перевірки можуть бути виявлені деякі порушення у звітності організації. Аудиторами складається висновок про виявлені порушення і рекомендації. Цей висновок надається контролюючим органам і керівництву організації.

Крім того, працюючи над бухгалтерським аудитом у будь-якій компанії, ми завжди готові допомогти клієнту відповісти на питання, до того ж переважно абсолютно безкоштовно.

Business woman working with digital tablet and book and document on wooden desk in modern office.T

Річні звіти – це документи, що відображають всю господарську та фінансову активність організації, здійснену протягом одного календарного року.

Проміжні звіти, як правило, складаються періодично: щотижня, щомісяця, щокварталу, і містять дані про рух за відповідний період.

Приватна звітність відображає діяльність будь-якого відділу чи ділянки компанії.

Загальна звітність включає в себе дані про всю діяльність підприємства в цілому.

До складу аудиторської перевірки бухгалтерського обліку може входити аудит конкретних документів за певний часовий період.

Аудиторській перевірці підлягають: звіт про результати фінансової діяльності підприємства, бухгалтерський баланс, звіт про власний капітал та звіт про рух фінансових потоків. Можуть бути додані пояснення до бухгалтерського обліку або додаткові звіти.